Bus Routes    vul. B. Khmelnytskoho→ vul. V. Lypynskoho→ prosp. V. Choronovola→ prosp. Svobody → pl. Halytska →vul. Pidvalna → vul. І. Honty → pl. Rizni → prosp. V. Choronovola→ vul. V. Lypynskoho→vul. B. Khmelnytskoho

    vul. Horodotska → vul. Riashivska → vul. Patona → vul. І. Vyhovskoho → vul. Liubinska → vul. Okruzhna →vul. Antonovycha→ vul. Mytropolyta Andreia → vul. Ustyianovycha → vul. Tekhnichna →vul. S. Krushelnytskoyi → vul. Universytetska → vul. Lystopadovoho Chynu → vul. Heroyiv UPA→ vul. Kopystynskoho → vul. Liubinska → vul. І. Vyhovskoho → vul. Patona →vul. Riashivska → vul. Horodotska

    vul. Stryiska («King Cross Leopolis») → vul. Shota Rustavelli→ vul.І.Franka → vul. Pidvalna → vul. І. Honty → pl. Rizni → prosp. Svobody → pl. Halytska → vul. І. Franka → vul. Shota Rustavelli→ vul. Stryiska («King Cross Leopolis»)

    prosp. Chervonoyi Kalyny → vul. V. Stusa → vul. Snopkivska → vul. Voloska → vul. Shota Rustavelli→ vul. І. Franka → vul. Pidvalna → vul. І. Honty → pl. Rizni → prosp. Svobody → vul. І. Franka → vul. Shota Rustavelli→ vul. Voloska → vul. Snopkivska → vul. V. Stusa → prosp. Chervonoyi Kalyny

    Vynnyky→ vul. Lychakivska → pl. Mytna → vul. Pidvalna → vul. І. Honty → pl. Rizni → prosp. Svobody → pl. Halytska → pl. Mytna → vul. Lychakivska → Vynnyky

    vul. І. Velychkovskoho (Riasne-2) → vul. T. Shevchenka → vul. Horodotska → prosp. Svobody → pl. Halytska → vul. Pidvalna → vul. І. Honty → vul. Horodotska → vul. T. Shevchenka → vul. І. Velychkovskoho (Riasne-2)

7    vul. Pidholosko → prosp. V. Choronovola→ vul. І. Honty → vul. Pidvalna → vul. І. Franka → vul. Shota Rustavelli→ vul. Snopkivska → vul. V. Stusa → vul. S. Lytvynenka → vul. Uhorska →prosp. Chervonoyi Kalyny → vul. Drahana → vul. Skrypnyka → vul. Drahana → prosp. Chervonoyi Kalyny →vul. Kolomyiska → vul. Kavaleridze → vul. Sykhivska→ prosp. Chervonoyi Kalyny →vul. Uhorska → vul. D. Karbysheva → vul. V. Stusa → vul. Snopkivska → vul. Shota Rustavelli→ vul. І. Franka → vul. Pidvalna → vul. І. Honty → pl. Rizni → prosp.V. Choronovola→ vul. Pidholosko

   vul. Zernova→ prosp. V. Choronovola→ vul. Zamarstynivska → Briukhovytska → vul. Zamarstynivska → prosp. V. Choronovola→ vul. P. Kulisha→ vul. Zernova

9    vul. M. Maksymovycha → vul. Stryiska → vul. І. Rubchaka → vul. Troleybusna → vul. Volodymyra Velykoho →vul. Kulparkivska → vul. Horodotska → vul. P. Kulisha→ vul. Zernova → prosp.V. Choronovola→ vul. Pid Dubom → vul. Dolynskoho → vul. B. Khmelnytskoho→ Murovane→ vul. B. Khmelnytskoho→ vul. Haydamatska → vul. Zamarstynivska → vul. Pid Dubom →vul. P. Kulisha→ vul. D. Danylyshyna → vul. Horodotska → vul. Kulparkivska →vul. Volodymyra Velykoho → vul. Stryiska → vul. M. Maksymovycha

10
    vul. Stryiska («King Cross Leopolis»)→ vul. Naukova → vul. Kulparkivska → vul. І. Vyhovskoho → vul. Horodotska →vul. Chernivetska (Central Railway station) → vul. Horodotska → vul. І. Vyhovskoho →vul. Kulparkivska → vul. Naukova → vul. Stryiska («King Cross Leopolis»)

11    vul. І. Velychkovskoho (Riasne-2) → vul. T. Shevchenka → vul. Levandivska → vul. Siayvo → vul. Horodotska → vul. І. Vyhovskoho → vul. Volodymyra Velykoho → vul. Stryiska → vul. Khutorivka → prosp. Chervonoyi Kalyny → vul. Khutorivka → vul. Stryiska → vul. І. Rubchaka → vul. Troleybusna →vul. Volodymyra Velykoho → vul. І. Vyhovskoho → vul. Horodotska → vul. Siayvo →vul. Levandivska → vul. T. Shevchenka → vul. І. Velychkovskoho (Riasne-2)

12    vul. І. Velychkovskoho (Riasne-2)→ vul. T. Shevchenka → vul. Horodotska → vul. P. Kulisha→ vul. Zernova → vul. Lypynskoho→ vul. B. Khmelnytskoho→ vul. B. Hrinchenka → vul. Hetmana I. Mazepy → vul. Mykolaychuka→ vul. Hetmana I. Mazepy → vul. B. Hrinchenka → vul. B. Khmelnytskoho→ vul. Lypynskoho→ prosp. V. Choronovola→ vul. P. Kulisha→ vul. Horodotska → vul. T. Shevchenka → vul. І. Velychkovskoho (Riasne-2)

13    vul. Subotivska → vul. Shyroka → vul. Siayvo → vul. Horodotska → vul. І. Vyhovskoho → vul. Volodymyra Velykoho → vul. Stryiska → vul. І. Chmoly → vul. Kozelnytska → vul. Panasa Myrnoho →vul. Uhorska → vul. Luhanska → vul. → vul. Sykhivska→ prosp. Chervonoyi Kalyny →vul. Sykhivska→ vul. Zelena → vul. Luhanska → vul. Uhorska → vul. D. Karbysheva →vul. S. Lytvynenka → vul. Panasa Myrnoho → vul. Kozelnytska → vul. І. Chmoly →vul. Stryiska → vul. Volodymyra Velykoho → vul. І. Vyhovskoho → vul. Horodotska →vul. Siayvo → vul. Shyroka → vul. Subotivska

14    vul. Zbyralna → vul. Horodotska → vul. Riashivska → vul. Patona → vul. І. Vyhovskoho →vul. Kulparkivska → vul. Naukova → vul. Khutorivka → prosp. Chervonoyi Kalyny →vul. Sykhivska→ vul. Kavaleridze → vul. Kolomyiska → prosp. Chervonoyi Kalyny →vul. Kolomyiska → vul. Kavaleridze → vul. Sykhivska→ prosp. Chervonoyi Kalyny →vul. Khutorivka → vul. Naukova → vul. Kulparkivska → vul. І. Vyhovskoho → vul. Patona →vul. Riashivska → vul. Horodotska → vul. Zbyralna

15    vul. Horodotska (Local Railway station) → vul. S. Bandery → vul. M. Kopernyka → vul. V. Stefanyka → vul. Dzh. Dudayeva→ prosp.T. Shevchenka → vul. О. Hertsena → vul. І. Franka → vul. Zelena → vul. Dzh. Vashynhtona →vul. Pasichna → vul. Medovoyi Pechery → vul. Pasichna → vul. Lychakivska →vul. M. Zankovetskoyi → vul. M. Lysenka → vul. Vynnychenka → vul. І. Honty →vul. Horodotska → vul. B. Lepkoho→ vul. Lystopadovoho Chynu → vul. Mytropolyta Andreia →vul. Sheptytskykh → vul. Korotka → vul. Horodotska (Local Railway station)

16    vul. Sykhivska→ prosp. Chervonoyi Kalyny → vul. D. Karbysheva → vul. S. Lytvynenka → vul. Panasa Myrnoho → vul. І. Chmoly → vul. Stryiska → vul. Volodymyra Velykoho → vul. І. Vyhovskoho →vul. Liubinska → vul. Okruzhna → vul. Horodotska → vul. Chernivetska (Central Railway station) →vul. Horodotska → vul. Narodna → vul. Liubinska → vul. І. Vyhovskoho → vul. Volodymyra Velykoho → vul. Stryiska → vul. І. Chmoly → vul. Panasa Myrnoho → vul. Uhorska → prosp. Chervonoyi Kalyny → vul. Sykhivska

17    vul. Horodotska (CC «Меtro») → vul. Siayvo → vul. Shyroka → vul. Subotivska → vul. Povitryana → vul. Levandivska →vul. T. Shevchenka → vul. Horodotska → vul. P. Kulisha→ vul. Zernova → prosp. V. Chornovola→ vul. Lypynskoho → vul. Varshavska → vul. Hetmana I. Mazepy → vul. B. Hrinchenka →vul. B. Khmelnytskoho→ vul. B. Hrinchenka → vul. Hetmana I. Mazepy → vul. Varshavska →vul. Lypynskoho → prosp. V. Choronovola→ vul. P. Kulisha→ vul. Horodotska →vul. T. Shevchenka → vul. Levandivska → vul. Povitryana → vul. Subotivska → vul. Shyroka →vul. Hnizdovskoho → vul. Henerala Kurmanovycha → vul. Horodotska (CC «Меtro»)

18    vul. Shyroka → vul. Siayvo → vul. Horodotska → vul. І. Vyhovskoho → vul. Volodymyra Velykoho →vul. Stryiska → vul. Shota Rustavelli→ vul. Zelena → vul. І. Franka → vul. Lychakivska →vul. Nishchynskoho → vul. Lychakivska → vul. І. Franka → vul. Zelena → vul. Shota Rustavelli→ vul. Stryiska → vul. Volodymyra Velykoho → vul. І. Vyhovskoho → vul. Horodotska →vul. Siayvo → vul. Shyroka

19    prosp. Chervonoyi Kalyny → vul. Sykhivska→ vul. Zelena → vul. Dzh. Vashynhtona → vul. Pasichna → vul. Lychakivska →vul. Hlynyanskyi Trakt→ vul. Bohdanivska → vul. Plastova → vul. Kovelska →vul. Polyova → vul. Novoznesenska → vul. B. Khmelnytskoho→ vul. B. Hrinchenka → vul. І. Mykolaychuka → vul. B. Hrinchenka → vul. B. Khmelnytskoho→ vul. Novoznesenska →vul. Polyova → vul. Kovelska → vul. Plastova → vul. Bohdanivska → vul. Hlynyanskyi Trakt → vul. Lychakivska → vul. Pasichna → vul. Dzh. Vashynhtona → vul. Zelena →vul. Sykhivska→ prosp. Chervonoyi Kalyny

20    vul. Kovelska → vul. Kukurudzyana → vul. B. Khmelnytskoho→ vul. Haydamatska → vul. Zamarstynivska →vul. P. Kulisha→ vul. Horodotska → vul. Siayvo → vul. Shyroka → vul. Subotivska →vul. Shyroka → vul. Siayvo → vul. Horodotska → vul. Zernova → prosp. V. Choronovola→vul. Zamarstynivska → vul. Haydamatska → vul. B. Khmelnytskoho→ vul. Kukurudzyana →vul. Kovelska

21    Ringroad (CC «Epitsentr»)→ vul. Horodotska → vul. Riashivska → vul. YE. Patona → vul. І. Vyhovskoho →vul. Volodymyra Velykoho → vul. Kniahyni Olhy → vul. Akademika A. Sakharova →vul. M. Kopernyka → vul. P. Doroshenka → vul. M. Verbytskoho → vul. Akademika A. Sakharova→ vul. Kniahyni Olhy → vul. Volodymyra Velykoho → vul. І. Vyhovskoho → vul. YE. Patona →vul. Riashivska → vul. Horodotska → Ringroad (CC «Epitsentr»)

22    vul. Shpytalna («Mahnus» CC) → vul. P. Kulisha→ vul. Zernova → prosp. V. Choronovola→ vul. Zamarstynivska →Briukhovytska → vul. Zamarstynivska → prosp. V. Choronovola→ vul. P. Kulisha→vul. Shpytalna («Mahnus» CC)

23    vul. Subotivska → vul. Shyroka → vul. Siayvo → vul. Horodotska → vul. І. Vyhovskoho → vul. Kulparkivska→ vul. Naukova → vul. Khutorivka → prosp. Chervonoyi Kalyny → vul. Sykhivska→ vul. Zelena→ vul. Dzh. Vashynhtona → vul. Pasichna → vul. Lychakivska → vul. Hlynyanskyi Trakt→vul. Lychakivska → vul. Pasichna → vul. Dzh. Vashynhtona → vul. Zelena → vul. Sykhivska→ prosp. Chervonoyi Kalyny → vul. Khutorivka → vul. Naukova → vul. Kulparkivska → vul. І. Vyhovskoho → vul. Horodotska → vul. Siayvo → vul. Shyroka → vul. Subotivska

24    vul. Horodotska (Local Railway station) → vul. S. Bandery → vul. M. Kopernyka → vul. P. Doroshenka → prosp. Svobody →pl. Halytska → pl. Soborna → vul. Lychakivska → vul. Pasichna → vul. Medovoyi Pechery →vul. Pasichna → vul. Dzh. Vashynhtona → vul. Zelena → vul. І. Franka → vul. D. Vitovskoho→ vul. M. Kopernyka → vul. S. Bandery → vul. Horodotska (Local Railway station)

25    vul. M. Korduby → vul. Opryshkivska→ vul. B. Khmelnytskoho→ vul. V. Lypynskoho→ prosp. V. Chornovola→ vul. P. Kulisha→ vul. Horodotska → vul. Kulparkivska → vul. Т. Kopystynskoho →vul. Liubinska → vul. І. Vyhovskoho → vul. Kulparkivska → vul. Naukova → vul. Stryiska(«King Cross Leopolis») → vul. Naukova → vul. Kulparkivska → vul. І. Vyhovskoho →vul. Liubinska → vul. Okruzhna → vul. Kulparkivska → vul. Horodotska → vul. P. Kulisha→vul. Zernova → prosp. V. Choronovola→ vul. V. Lypynskoho→ vul. B. Khmelnytskoho→vul. Opryshkivska→ vul. M. Korduby

26    vul. Antonycha→ vul. І. Kavaleridze → vul. Sykhivska→ prosp. Chervonoyi Kalyny → vul. D. Karbysheva →vul. V. Stusa → vul. Snopkivska → vul. Voloska → vul. Shota Rustavelli→ vul. Zelena → vul. І. Franka → vul. Pidvalna → vul. І. Honty → pl. Rizni → prosp. V. Choronovola→vul. V. Lypynskoho→ vul. Zamarstynivska → vul. А. Linkolna → vul. P. Tychyny→vul. M. Khvylyovoho → vul. І. Mykolaychuka → vul. M. Khvylyovoho → vul. P. Tychyny→ vul. А.Linkolna → vul. Zamarstynivska → vul. V. Lypynskoho→ prosp. V. Choronovola→ vul. І. Honty → vul. Pidvalna → vul. І. Franka → vul. Zelena → vul. Shota Rustavelli→vul. Voloska → vul. Snopkivska → vul. V. Stusa → vul. S. Lytvynenka → vul. Uhorska → prosp. Chervonoyi Kalyny → vul. Sykhivska→ vul. І. Kavaleridze → vul. Antonycha

27    Sknyliv station → vul. Aviatsiyna → vul. Horodotska → vul. Riashivska → vul. YE. Patona → vul. І. Vyhovskoho → vul. Kulparkivska → vul. Naukova → vul. Stryiska → vul. І. Chmoly → vul. Panasa Myrnoho → vul. Uhorska → vul. Navrotskoho → vul. Zelena → vul. Dzh. Vashynhtona →vul. Pasichna → vul. Medovoyi Pechery → vul. Pasichna → vul. Dzh. Vashynhtona → vul. Zelena →vul. Navrotskoho → vul. Uhorska → vul. D. Karbysheva → vul. S. Lytvynenka → vul. Panasa Myrnoho → vul. І. Chmoly → vul. Stryiska → vul. Naukova → vul. Kulparkivska → vul. І. Vyhovskoho → vul. YE. Patona → vul. Riashivska → vul. Horodotska → vul. Aviatsiyna → Sknyliv station

28    Ringroad (CC «Epitsentr»)→ vul. Horodotska → pl. Rizni → prosp. V. Choronovola→ vul. Pid Dubom → vul. V. Yeroshenka → vul. Varshavska → prosp. V. Choronovola→ vul. P. Kulisha→ vul. D. Danylyshyna →vul. Horodotska → Ringroad (CC «Epitsentr»)

29    Lysynychi → vul. Hlynyanskyi Trakt→ vul. Lychakivska → vul. Pidvalna → vul. І. Honty →vul. Horodotska → vul. Chernivetska (Central Railway station) → vul. Horodotska → vul. І. Honty →vul. Pidvalna → vul. Lychakivska → vul. Hlynyanskyi Trakt→ Lysynychi

30    vul. І. Velychkovskoho (Riasne-2) → vul. T. Shevchenka → vul. Horodotska → vul. B. Lepkoho→ vul. Universytetska →vul. V. Stefanyka → vul. Dzh. Dudayeva→ prosp. T. Shevchenka → vul. P. Saksahanskoho → vul. І. Franka → vul. Zelena → vul. Shota Rustavelli→ vul. Voloska → vul. Snopkivska →vul. V. Stusa → vul. S. Lytvynenka → vul. Panasa Myrnoho → vul. І. Franka → vul. Panasa Myrnoho → vul. D. Karbysheva → vul. V. Stusa → vul. Snopkivska → vul. Voloska →vul. Shota Rustavelli→ vul. Zelena → vul. І. Franka → vul. D. Vitovskoho →vul. M. Kopernyka → vul. S. Bandery → vul. Horodotska → vul. T. Shevchenka → vul. І. Velychkovskoho (Riasne-2)

31    vul. Chernivetska (Central Railway station) → vul. Horodotska → vul. P. Kulisha→ vul. Zernova → prosp. V. Choronovola→vul. Zamarstynivska → vul. Hetmana I. Mazepy → vul. B. Hrinchenka → vul. B. Khmelnytskoho→ vul. B. Hrinchenka → vul. Hetmana I. Mazepy → vul. Zamarstynivska → prosp. V. Chornovola→ vul. P. Kulisha→ vul. D. Danylyshyna → vul. Horodotska → vul. Chernivetska (Central Railway station)

32    vul. Chernivetska (Central Railway station)→ vul. Horodotska → vul. І. Vyhovskoho → vul. Kulparkivska → vul. Naukova →vul. Khutorivka → prosp. Chervonoyi Kalyny → vul. Khutorivka → vul. Naukova →vul. Kulparkivska → vul. І. Vyhovskoho → vul. Horodotska → vul. Chernivetska (Central Railway station)

33    vul. І. Vyhovskoho → vul. О. Kulchytskoyi → vul. S. Petliury → vul. Liubinska → vul. Okruzhna →vul. Antonovycha→ vul. Mytropolyta Andreia → vul. Ustyianovycha → vul. Tekhnichna →vul. S. Krushelnytskoyi → vul. Sichovykh Striltsiv → vul. Т. Kostiushka → vul. Lystopadovoho Chynu → vul. Mytropolyta Andreia → vul. Heroyiv UPA → vul. Т. Kopystynskoho →vul. Liubinska → vul. S. Petliury → vul. О. Kulchytskoyi → vul. І. Vyhovskoho

34    Blohorshcha→ vul. Shyroka → vul. Siayvo → vul. Horodotska → vul. P. Kulisha→ vul. Zernova → prosp.V. Choronovola→ vul. V. Lypynskoho→ vul. B. Khmelnytskoho→ vul. B. Hrinchenka →vul. Hetmana I. Mazepy → vul. Zamarstynivska → prosp. V. Choronovola→ vul. P. Kulisha→vul. D. Danylyshyna → vul. Horodotska → vul. Siayvo → vul. Shyroka → Blohorshcha

35    vul. Polyova→ vul. Novoznesenska → vul. B. Khmelnytskoho→ vul. V. Lypynskoho→ prosp.V. Choronovola→ vul. І. Honty → vul. Pidvalna → vul. І. Franka → vul. Shota Rustavelli→vul. Stryiska → vul. Luhanska → vul. Kozelnytska → vul. Panasa Myrnoho →vul. Uhorska → prosp. Chervonoyi Kalyny → vul. Sykhivska→ vul. І. Kavaleridze →vul. K. Tryliovskoho → vul. І. Kavaleridze → vul. Sykhivska→ prosp. Chervonoyi Kalyny →vul. Uhorska → vul. D. Karbysheva → vul. S. Lytvynenka → vul. Panasa Myrnoho →vul. Kozelnytska → vul. І. Chmoly → vul. Stryiska → vul. Shota Rustavelli→ vul. І. Franka → vul. Pidvalna → vul. І. Honty → prosp. V. Choronovola→ vul. V. Lypynskoho→vul. B. Khmelnytskoho→ vul. Novoznesenska → vul. Polyova

36    Vynnyky→ vul. Lychakivska → vul. Pidvalna → vul. І. Honty → vul. Horodotska → vul. S. Bandery →vul. М. Kropyvnytskoho → vul. Horodotska → vul. І. Honty → vul. Pidvalna →vul. Lychakivska → Vynnyky

37    vul. Pidholosko→ prosp. V. Choronovola→ vul. І. Honty → vul. Pidvalna → vul. І. Franka → vul. Zelena →vul. Sykhivska→ prosp. Chervonoyi Kalyny → vul. H. Khotkevycha→ prosp. Chervonoyi Kalyny →vul. Sykhivska→ vul. Zelena → vul. І. Franka → vul. Pidvalna → vul. І. Honty → prosp.V. Choronovola→ vul. Pidholosko

38    vul. Sichovykh Striltsiv → vul. Т. Kostiushka → vul. Lystopadovoho Chynu → vul. Mytropolyta Andreya →vul. Heroyiv UPA → vul. Kulparkivska → vul. Volodymyra Velykoho → vul. Kniahyni Olhy →vul. Naukova → vul. Khutorivka → prosp. Chervonoyi Kalyny → vul. Sykhivska→ vul. Zelena → vul. Sykhivska→ prosp. Chervonoyi Kalyny → vul. Khutorivka → vul. Naukova →vul. Kniahyni Olhy → vul. Volodymyra Velykoho → vul. Kulparkivska → vul. V. Antonovycha→ vul. Mytropolyta Andreya → vul. Ustyianovycha → vul. Tekhnichna → vul. S. Krushelnytskoyi→ vul. Sichovykh Striltsiv

39    vul. Antonycha→ vul. І. Kavaleridze → vul. Sykhivska→ prosp. Chervonoyi Kalyny → vul. Uhorska →vul. D. Karbysheva → vul. V. Stusa → vul. Shota Rustavelli→ vul. І. Franka →vul. В. Vynnychenka → vul. М. Kryvonosa → vul. M. Lysenka → vul. M. Zankovetskoyi →vul. Lychakivska → vul. Nishchynskoho → vul. Kryvchytska Doroha → vul. Bohdanivska →vul. Kryvchytska Doroha → vul. Nishchynskoho → vul. Kh. Kolumba → vul. Lychakivska → vul. І. Franka → vul. Shota Rustavelli→ vul. V. Stusa → vul. S. Lytvynenka → vul. Uhorska → prosp. Chervonoyi Kalyny → vul. Sykhivska→ vul. І. Kavaleridze → vul. Antonycha

40    vul. Stryiska («King Cross Leopolis») → vul. Khutorivka → prosp. Chervonoyi Kalyny → vul. Sykhivska→ vul. Zelena → vul. Dzh. Vashynhtona → vul. Pasichna → vul. Lychakivska → Vynnyky→ vul. Lychakivska →vul. Pasichna → vul. Dzh. Vashynhtona → vul. Zelena → vul. Sykhivska→ prosp. Chervonoyi Kalyny → vul. Khutorivka → vul. Stryiska («King Cross Leopolis»)

41    vul. Sykhivska→ prosp. Chervonoyi Kalyny → vul. Khutorivka → vul. Naukova → vul. Kniahyni Olhy → vul. І. Horbachevskoho → vul. Henerala T. Chuprynky → vul. S. Bandery → vul. Horodotska →vul. P. Kulisha→ vul. Zernova → prosp. V. Choronovola→ vul. Zamarstynivska →vul. Hetmana I. Mazepy→ vul. B. Hrinchenka → vul. B. Khmelnytskoho→ vul. B. Hrinchenka →vul. Hetmana I. Mazepy→ vul. Zamarstynivska → prosp. V. Choronovola→ vul. P. Kulisha→vul. Horodotska → vul. S. Bandery → vul. Henerala T. Chuprynky → vul. І. Horbachevskoho →vul. Kniahyni Olhy → vul. Naukova → vul. Khutorivka → prosp. Chervonoyi Kalyny →vul. Sykhivska

42    prosp. Chervonoyi Kalyny → vul. Luhanska → vul. Stryiska → vul. Akademika A. Sakharova → vul. M. Kopernyka →vul. S. Bandery → vul. М. Kropyvnytskoho → vul. S. Bandery → vul. M. Verbytskoho →vul. M. Kopernyka → vul. Akademika A. Sakharova → vul. Stryiska → vul. Luhanska → prosp. Chervonoyi Kalyny

43    vul. Subotivska → vul. Shyroka → vul. Siayvo → vul. Horodotska → vul. S. Bandery → vul. M. Kopernyka →vul. V. Stefanyka → vul. Dzh. Dudayeva→ prosp. T. Shevchenka → pl. Ye. Petrushevycha →vul. Zelena → vul. Dnistrovska → vul. Zelena → pl. YE. Petrushevycha → vul. І. Franka →vul. D. Vitovskoho → vul. M. Kopernyka → vul. S. Bandery → vul. Horodotska → vul. Siayvo→ vul. Shyroka → vul. Subotivska

44    vul. Kniahyni Olhy → vul. Naukova → vul. V. Symonenka → vul. Volodymyra Velykoho → vul. Stryiska →vul. Shota Rustavelli→ pl. YE. Petrushevycha → vul. Zelena → vul. Dzh. Vashynhtona →vul. Pasichna → vul. Medovoyi Pechery → vul. Pasichna → vul. Dzh. Vashynhtona → vul. Zelena → pl. YE. Petrushevycha → vul. Shota Rustavelli→ vul. Stryiska → vul. Volodymyra Velykoho →vul. Kniahyni Olhy

45 
   vul. І. Puliuya → vul. Naukova → vul. Kniahyni Olhy → vul. Akademika A. Sakharova → vul. M. Kopernyka →vul. V. Stefanyka → vul. Dzh. Dudayeva→ prosp. T. Shevchenka → pl. YE. Petrushevycha →vul. Zelena → vul. І. Franka → vul. D. Vitovskoho → vul. Akademika A. Sakharova →vul. Kniahyni Olhy → vul. Naukova → vul. І. Puliuya

46 
   prosp. Chervonoyi Kalyny → vul. Sykhivska→ vul. Zelena → vul. І. Franka → vul. Pidvalna → vul. І. Honty → pl. Rizni→ prosp. V. Choronovola→ vul. Zamarstynivska → vul. Hetmana I. Mazepy → vul. І. Mykolaychuka → vul. Hetmana I. Mazepy → vul. Zamarstynivska → prosp. V. Choronovola→ vul. І. Honty → vul. Pidvalna → vul. І. Franka → vul. Zelena → vul. Sykhivska→ prosp. Chervonoyi Kalyny

47А
    prosp. Chervonoyi Kalyny → vul. Kolomyiska → vul. І. Kavaleridze → vul. Sykhivska→ vul. Zelena → vul. Dzh. Vashynhtona → vul. Pasichna → vul. Lychakivska → vul. Pidvalna → vul. І. Honty → pl. Rizni→ prosp. Svobody → pl. Halytska → vul. Lychakivska → vul. Pasichna → vul. Dzh. Vashynhtona → vul. Zelena → vul. Sykhivska→ prosp. Chervonoyi Kalyny

48
    Airport → vul. Liubinska → vul. І. Vyhovskoho → vul. Volodymyra Velykoho → vul. Kniahyni Olhy →vul. Akademika A. Sakharova → vul. M. Kopernyka → vul. P. Doroshenka → prosp. Svobody →vul. Kniazia Romana → vul. І. Franka → vul. D. Vitovskoho → vul. Akademika A. Sakharova →vul. Kniahyni Olhy → vul. Volodymyra Velykoho → vul. І. Vyhovskoho → vul. Liubinska → Airport

49
    vul. І. Velychkovskoho (Riasne-2) → vul. T. Shevchenka → vul. Horodotska (Local Railway station) → vul. T. Shevchenka → vul. І. Velychkovskoho (Riasne-2)

50
    vul. І. Velychkovskoho (Riasne-2)→ vul. T. Shevchenka → vul. Vynnytsia → vul. Tunelna → vul. Varshavska → prosp.V. Choronovola→ pl. Torhova→ vul. І. Honty → vul. Pidvalna → vul. Lychakivska →vul. Pasichna → vul. Dzh. Vashynhtona → vul. Pasichna → vul. Lychakivska → vul. Pidvalna → vul. І. Honty → prosp. V. Choronovola→ vul. Varshavska → vul. Tunelna → vul. Vynnytsia →vul. T. Shevchenka → vul. І. Velychkovskoho (Riasne-2)

51 
   vul. Naukova → vul. Kniahyni Olhy → vul. Volodymyra Velykoho → vul. І. Vyhovskoho →vul. О. Kulchytskoyi → vul. S. Petliury → vul. Liubinska → vul. Okruzhna →vul. Kulparkivska → vul. Horodotska → vul. P. Kulisha→ vul. Zernova → prosp.V. Choronovola→ vul. Zamarstynivska → vul. Hetmana I. Mazepy → vul. B. Hrinchenka →vul. B. Khmelnytskoho→ vul. B. Hrinchenka → vul. Hetmana I. Mazepy → vul. Zamarstynivska→ prosp. V. Choronovola→ vul. P. Kulisha→ vul. Horodotska → vul. Liubinska →vul. S. Petliury → vul. О. Kulchytskoyi → vul. І. Vyhovskoho → vul. Volodymyra Velykoho →vul. Kniahyni Olhy → vul. Naukova

52 
   prosp. Chervonoyi Kalyny → vul. Khutorivka → vul. Naukova → vul. Kulparkivska → vul. Antonovycha→vul. Mytropolyta Andreia → vul. Ustyianovycha → vul. Tekhnichna → vul. S. Krushelnytskoyi →vul. Sichovykh Striltsiv → vul. Т. Kostiushka → vul. Lystopadovoho Chynu → vul. Heroyiv UPA → vul. Kulparkivska → vul. Naukova → vul. Khutorivka → prosp. Chervonoyi Kalyny

53  
  vul. B. Khmelnytskoho→ vul. V. Lypynskoho→ prosp. V. Choronovola→ prosp. Svobody → pl. Halytska → vul. І. Franka → vul. Shota Rustavelli→ vul. Voloska → vul. Snopkivska → vul. V. Stusa → prosp. Chervonoyi Kalyny → vul. V. Stusa → vul. Snopkivska → vul. Voloska → vul. Shota Rustavelli→ vul. І. Franka → vul. Pidvalna → vul. І. Honty → prosp. V. Choronovola→vul. V. Lypynskoho→ vul. B. Khmelnytskoho